Nông Nghiệp Hữu Cơ

Tổng hợp, chia sẽ kiến thức về nông nghiệp hữu cơ. Cách ủ phân, chế phẩm sinh học, phòng trừ sâu bệnh… sử dụng thiên địch và thực nghiệm giúp cho nông dân Việt có cái nhìn khác về nông nghiệp tự nhiên. Nông dân sản xuất ra những sản phẩm hữu cơ an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Qua đó, nông nghiệp hữu cơ giúp cải tạo độ mùn của đất, sản phẩm nhiều dưỡng chất, đưa người nông dân mắc xích quan trọng trong xã hội tiến tới nông nghiệp bền vững, bảo vệ lợi ích, sức khỏe cộng đồng và chống lại sự biến đổi khí hậu.

Để Cỏ Mọc Dưới Gốc Tiêu Đem Lại Hiệu Quả

Vườn hồ tiêu 5ha của anh Lê Hùng Huấn được chăm sóc theo hướng hữu cơ ngay từ đầu nên…

Read More »

Dùng Ngỗng Diệt Cỏ Dại Trong Vườn Cây Ăn Quả

Vấn đề cỏ dại tiêu tốn khá nhiều công sức và tiền của để quản lý . Một phương pháp…

Read More »

Phương Pháp Canh Tác Nông Nghiệp Tự Nhiên Của Hàn Quốc (KNF)

Nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc (KNF) tận dụng các vi sinh vật bản địa (IMO) ( vi khuẩn , nấm , tuyến trùng và động vật nguyên…

Read More »

Nông Nghiệp Tái Sinh Là Gì ? Nguyên Tắc Làm Việc

Nông nghiệp tái sinh là một cách tiếp cận bảo tồn và phục hồi cho các hệ thống lương thực và…

Read More »

Nông Nghiệp Hữu Cơ Lối Đi Đúng Đắn Và Bền Vững ?

Lịch sử nông nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn và dần dần hoàn thiện hơn trong tương lai .…

Read More »

Kỹ Thuật Canh Tác : Làm Vườn Không Đào

Làm vườn không đào xới là một phương pháp không canh tác được sử dụng bởi một số người làm vườn…

Read More »

Tác Dụng Phân Hữu Cơ Với Đất . Cách Ủ Phân Hữu Cơ

Xây dựng và duy trì một đống phân ủ từ rác thải hữu cơ là cách chắc chắn nhất và…

Read More »

Vành Đai Sinh Khối : Kỹ Thuật Làm Đất Màu Mỡ Không Cần Phân Chuồng

Phân chuồng được sử dụng nhiều trong nông nghiệp nhằm cải tạo đất và cung cấp thêm chất dinh dưỡng…

Read More »

Một Số Phương Pháp Tưới Nước Tiết Kiệm Và Hiệu Quả Nơi Vùng Hạn

Chúng tôi đã có một vài bài viết về phương pháp tưới nhỏ giọt. Phương pháp tưới nhỏ giọt được…

Read More »

Tìm Hiểu Các Loại Cây Trồng Theo Vườn Rừng Fukuoka

Nhiều người trong chúng ta trong các phong trào nuôi trồng thủy sản và hữu cơ đã đọc cuốn Cuộc cách…

Read More »
Back to top button