con dơi

Du Lịch - Khám Phá

Dơi Đực Dụ Dơi Cái Bằng Thức Ăn

Không chỉ biết cách dùng thức ăn để “lấy lòng” dơi cái, dơi đực phát ra những âm điệu rất…

Read More »
Back to top button