công nghệ máy tính

Khoa Hoc - Cong Nghe

CPU Tăng Tốc Lên Hàng Trăm Lần Trong Tương Lai Nhờ Tích Hợp Chip Quang Điện

Đối lập với xu hướng hiện tại, CPU tương lại sẽ ngày càng lớn hơn. Tất nhiên nó cũng sẽ…

Read More »
Back to top button