kiến thức tài chính

Cung cấp kiến thức về lĩnh vực tài chính như : dòng tiền là gì ? ROA , ROE là gì ? Lợi nhuận và lợi nhuận ròng là gì ? Phân tích đánh giá công ty qua kết quả BCTC ….

Back to top button