kiến thức tài chính

Cung cấp kiến thức về lĩnh vực tài chính như : dòng tiền là gì ? ROA , ROE là gì ? Lợi nhuận và lợi nhuận ròng là gì ? Phân tích đánh giá công ty qua kết quả BCTC ….

Cách Tính EBIT (Thu nhập trước lãi vay & thuế)

Ebit là thu nhập trước lãi vay và thuế . Cách tính Ebit như thế nào ? Để giúp các…

Read More »

EBITA là gì ? Khác Nhau Giữa EBITA và EBITDA

Ebita là gì ? Tại sao chúng ta cần phải biết về Ebita ? Ebita có ý nghĩa quan trọng…

Read More »

Con Hào Kinh Tế ( MOAT )Là Gì ?

Một Moat Kinh tế là gì? Thuật ngữ “hào kinh tế”, được Warren Buffett phổ biến , dùng để chỉ khả năng…

Read More »

Các Loại Dòng Tiền ? Phân Tích Dòng Tiền

Dòng tiền là gì? Thuật ngữ dòng tiền dùng để chỉ lượng tiền ròng và các khoản tương đương tiền…

Read More »
Back to top button