Câu Chuyện Nông Nghiệp

Nơi sưu tầm chia sẻ những câu chuyện về nông nghiệp trên thế giới. Đặc biệt là nông nghiệp của Nhật Bản và Hà Lan.. vì diện tích đất hẹp giống như đất nước Việt nam chúng ta. Chúng ta khó có thể áp dụng nông nghiệp của Mỹ, Úc vào nông nghiệp nước nhà vì đó là nền nông nghiệp với quy mô rộng lớn.
Chính vì những đặc điểm chung đó và đây là 2 nước có nền nông nghiệp tiên tiến thuộc hàng bậc nhất .
Nông dân Việt Nam không có thời gian và cũng không được hỗ trợ nhiều về nghiên cứu cũng như vốn liếng để có thể phát triển như đất nước họ. Do đó, học tập những điều chia sẻ của nông dân nước phát triển . Từ đo, học hỏi và đúc kết thêm kinh nghiệm làm nông nghiệp nâng tầm nông nghiệp Việt và đời sống nông dân gần hơn với thành thị.

Back to top button