Nông Nghiệp Hữu Cơ

Tổng hợp, chia sẽ kiến thức về nông nghiệp hữu cơ. Cách ủ phân, chế phẩm sinh học, phòng trừ sâu bệnh… sử dụng thiên địch và thực nghiệm giúp cho nông dân Việt có cái nhìn khác về nông nghiệp tự nhiên. Nông dân sản xuất ra những sản phẩm hữu cơ an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Qua đó, nông nghiệp hữu cơ giúp cải tạo độ mùn của đất, sản phẩm nhiều dưỡng chất, đưa người nông dân mắc xích quan trọng trong xã hội tiến tới nông nghiệp bền vững, bảo vệ lợi ích, sức khỏe cộng đồng và chống lại sự biến đổi khí hậu.

Back to top button