Nông Nghiệp Nhật

Cập nhật tin tức và kỹ thuật của nông dân Nhật để tăng cường khả năng áp dụng vào nông nghiệp Việt. Nhằm nâng cao năng suất lao động, học hỏi kiến thức một nền nông nghiệp tiên tiến, đưa nền nông nghiệp việt sử dụng công nghệ cao có thể hòa nhập dễ dàng và bắt kịp xu hướng của thế giới.

Back to top button