Học Khởi Nghiệp

Chiến Lược Trong Tư Vấn Nông Nghiệp (P4)

Contents

Đề xuất giá trị chiến lược

Chiến lược nông nghiệp phần 1

Chiến lược nông nghiệp phần 2

Chiến lược nông nghiệp phần 3

O’Connor & Partners LLC cung cấp một giải pháp thay thế tương đối không có rủi ro, chi phí biến đổi cho cách phát triển các quy trình và sản phẩm hóa chất mới thông thường, cho các công ty đang tìm kiếm sự bền vững và linh hoạt trong kinh doanh lâu dài. 

Ngoài nhiều lợi ích đã được nêu trong kế hoạch này, O’Connor & Partners có thể nâng cao đáng kể phạm vi tiếp cận của công ty và mở rộng vị thế của công ty vào các cuộc trò chuyện có thể chưa bao giờ diễn ra. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiếp cận các liên minh, nhà cung cấp và các kênh trên cơ sở bí mật, thu thập thông tin và liên hệ ban đầu theo cách mà người quản lý khách hàng không thể thực hiện được.

Về chi phí ròng hoặc NPV, đề xuất giá trị quan trọng của các dịch vụ của chúng tôi là chúng tôi tự chi trả cộng với lợi tức đầu tư lành mạnh của khách hàng. 

Không phải vô lý khi cho rằng trong một số dự án, giá trị hiệu quả mà chúng tôi mang lại cho khách hàng cao hơn gấp nhiều lần so với những gì chúng tôi được trả bằng phí. 

Từ ngày đầu tiên, khách hàng của chúng tôi sẽ yên tâm rằng những người cấp cao nhất của chúng tôi sẽ làm công việc thực tế.

5.1 Chiến lược tiếp thị

Chúng tôi muốn duy trì một hình ảnh chuyên nghiệp, mang lại giá trị tương đối cao trong khi tận hưởng một mối quan hệ làm việc thoải mái với khách hàng. Mặc dù một số khách hàng bí mật của chúng tôi sẽ không quảng bá chúng tôi bằng cách truyền miệng, nhưng có thể cho rằng một khách hàng có trải nghiệm tồi tệ sẽ thoải mái truyền đạt thông điệp đó cho các công ty khác.

5.1.1 Chiến lược định giá

O’Connor & Partners được định giá thấp hơn một số công ty tư vấn-quản lý nổi tiếng nhưng cao hơn hầu hết các nhà tư vấn cá nhân thường tính phí. 

Tỷ lệ thanh toán có thể được thương lượng phần nào ở giai đoạn đầu của doanh nghiệp, để tạo ra doanh số bán hàng. Tuy nhiên, nói chung, chúng ta cần phải tránh sự cám dỗ từ việc giảm phí để kiếm được việc làm.

 Khi một khách hàng tiềm năng đặt câu hỏi về chi phí của một dự án, chúng tôi cần phải giải thích rõ ràng những lợi ích của việc không có chuyên môn cấp cao của chúng tôi.

 Nếu ngân sách của họ giảm, thì chúng tôi phải cung cấp dịch vụ ít hơn. Việc bồi thường bằng cách xây dựng vốn chủ sở hữu sẽ chỉ được thực hiện sau khi đánh giá kỹ lưỡng, cẩn thận về hoạt động kinh doanh của khách hàng và chúng tôi có thể từ chối công việc nếu hoạt động chỉ dựa trên vốn chủ sở hữu là không hợp lý.

5.1.2 Chiến lược xúc tiến

Công ty của chúng tôi sẽ được quảng bá thông qua việc xuất bản các bài báo trên các tạp chí thương mại và tạp chí kỹ thuật, và trình bày tại các hội nghị liên quan có sự tham gia của các thành viên trong nhóm khách hàng tiềm năng. 

Một hình thức xây dựng danh tiếng khác, như một chiến lược xây dựng thương hiệu, bao gồm các cơ hội truyền thông tại các triển lãm thương mại hoặc các sự kiện khác. Thư trực tiếp, e-mail và sự hiện diện mạnh mẽ trên internet sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quảng bá.

Có khả năng công việc đầu tiên sẽ là công việc với người chủ hiện tại của người sáng lập công ty, Cargill Dow, điều này sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của các thỏa thuận không cạnh tranh ban đầu. Ngoài ra, công ty lớn nhất hiện nay không phải là Cargill Dow, rõ ràng là một khách hàng lâu dài mong muốn.

5.1.3 Các chương trình tiếp thị

Các hoạt động tiếp thị sẽ được thực hiện:

Mùa hè năm 2003 – Đây là lúc những người cảm nhận được cử đi để xem những khách hàng tiềm năng nào có thể quan tâm đến các dịch vụ tư vấn; thảo luận và xây dựng mạng lưới để bắt đầu.

Mùa thu 2003 – Việc xây dựng mạng lưới tiếp tục, với trọng tâm là xây dựng một Mạng lưới Chi nhánh ban đầu; tham dự các hội nghị công nghiệp-công nghệ sinh học và triển lãm thương mại.

Tháng 12 năm 2003 – Tài liệu quảng cáo được gửi qua thư và e-mail (PDF) cho những khách hàng tiềm năng hàng đầu, cùng với lời đề nghị tổ chức một buổi hội thảo miễn phí tại trang web của họ vào tháng 1 năm 2004; tham dự tất cả các hội nghị liên quan và triển lãm thương mại.

Tháng 1 năm 2004 – Hội thảo tại khách hàng; tham dự tất cả các hội nghị và triển lãm thương mại có liên quan, với các bài thuyết trình / áp phích nếu có thể; tiếp tục gửi trực tiếp tài liệu quảng cáo.

Mùa xuân năm 2004 – Mặc dù phần lớn thời gian sẽ tham gia vào công việc của khách hàng, nhưng vẫn còn nhiều việc tiếp thị phải được thực hiện và thời gian dành cho nó; tiếp tục các hoạt động tương tự như 6 tháng trước.

5.1.4 Tuyên bố định vị

Đối với các nhà sản xuất hóa chất và những người khác không muốn tham gia vào ngành này, O’Connor & Partners cung cấp kiến ​​thức chuyên môn rất chuyên sâu thông qua mạng lưới liên kết chuyên gia rộng lớn cùng với kinh nghiệm công nghệ sinh học-công nghiệp của nhà tư vấn chính. 

Không giống như các đội nội bộ, dịch vụ của chúng tôi có thể được áp dụng cho các vấn đề kỹ thuật và gia nhập thị trường như một khoản chi phí tạm thời, có thể thay đổi.

5.2 Chiến lược bán hàng

Chúng ta phải luôn nhận thức được hiện tượng tư vấn chung là sự phân chia giữa việc bán công việc và hoàn thành công việc, có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng. 

Công việc nên được phát triển và mở rộng phạm vi, bán và hoàn thành bởi cùng một đối tác. Khách hàng của chúng tôi không bao giờ nên mua công việc từ một đối tác và giao nó cho bất kỳ ai khác ngoài đối tác đó.

5.2.1 Dự báo bán hàng

Doanh số trong tháng đầu tiên (tháng 1 năm 2004) được giả định là 80 giờ có thể thanh toán cho cả Ryan O’Connor và cộng sự. (Doanh nghiệp này sẽ không được đưa vào hoạt động trừ khi có hợp đồng đã ký trong ít nhất 40 giờ trong tháng đầu tiên của hoạt động kinh doanh.)

Doanh số hàng tháng trong năm 2004 được giả định là tăng trưởng chậm đối với tất cả các lĩnh vực ngoại trừ không phải công ty khởi nghiệp, cao hơn một chút . 

Các giả định về tăng trưởng doanh số hàng năm (từ 2004 đến 2006) như sau: trung bình đối với sản xuất hóa chất, đáng kể đối với các công ty không khởi nghiệp, trung bình đối với nông nghiệp và chậm đối với các tiện ích. 

Những con số này có vẻ hung hăng, nhưng chúng phù hợp với ước tính tăng trưởng thị trường trong vài năm tới. Để tổng doanh thu toàn ngành đạt ước tính 280 tỷ USD / năm vào năm 2013, phải có mức tăng trưởng trung bình khoảng 50% hàng năm. 

Do đó, quá trình tăng trưởng của công ty chúng tôi thận trọng hơn những ước tính này. Chi phí bán hàng trực tiếp tăng nhẹ mỗi năm cho nguồn cung cấp, bán hàng / tiếp thị, khấu hao / lãi vay và chi phí chung.

Theo bảng này, lợi nhuận gộp trong các năm 1, 2 và 3 đang tăng đều đặn. Những con số này không bao gồm tiền lương (xem Phần 6). 

Hiệu quả kinh doanh, phần thu nhập tiềm năng được lập hóa đơn và nhận được, ở mức trung bình khi mới thành lập, cải thiện tổng thể từ năm 2004 đến năm 2006.

Những số liệu này bỏ qua thời gian có thể lập hóa đơn cho thư ký (ví dụ, chuẩn bị báo cáo). Ngoài ra, công việc thuê ngoài cho Mạng lưới liên kết mang lại thêm thu nhập để hiệu quả kinh doanh thực tế có thể thấp hơn những ước tính này, trong khi vẫn duy trì cùng mức thu nhập hiệu quả. 

Cuối cùng, giờ nghỉ phép được bao gồm trong danh mục chi phí, do đó hiệu quả 99% không có nghĩa là 99% tất cả các giờ có thể (trong mỗi 52 tuần) được lập hóa đơn thực sự.

Theo kế hoạch này, một nhà tư vấn thứ ba sẽ cần phải được thuê vào cuối năm 2006. Các tính toán này có thể dễ dàng được sửa đổi để bao gồm một nhóm lớn hơn hai chuyên gia tư vấn ngay khi khởi động. 

Rủi ro tăng lên, nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng như khả năng phát triển công ty nhanh hơn do tác động xúc tác đến doanh số bán hàng cũng tăng lên.

Dự báo doanh số bán hàng
Bán hàng      
Sản xuất hóa chất $ 76.402 $ 91,683 $ 110.019
Công ty khởi nghiệp Biorefinery $ 51.322 $ 76,983 $ 115.475
Nông nghiệp 19.101 đô la $ 22,921 27.505 đô la
Tiện ích $ 38,201 $ 43,931 $ 50.521
Khác $ 0 $ 0 $ 0
Tổng doanh số $ 185.026 $ 235.518 $ 303.520
       
Chi phí bán hàng trực tiếp Năm 1 Năm 2 Năm 3
Nguồn cung cấp $ 12.000 $ 12.600 $ 13.230
Bán hàng & Tiếp thị $ 6.000 $ 6,300 $ 6,615
Lãi suất & Khấu hao $ 6.000 $ 6,300 $ 6,615
Trên không $ 48,000 $ 52,800 $ 58.080
Khác $ 0 $ 0 $ 0
Tổng chi phí bán hàng trực tiếp $ 72,000 $ 78,000 $ 84.540

 

 

Related Articles

Back to top button