Học Khởi Nghiệpkiến thức tài chính

EBITA là gì ? Khác Nhau Giữa EBITA và EBITDA

Ebita là gì ? Tại sao chúng ta cần phải biết về Ebita ? Ebita có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong phân tích báo cáo tài chính của một công ty ? Để phân biệt và hiểu rõ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé !

Contents

EBITA là gì?

Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITA) là thước đo lợi nhuận của công ty được các nhà đầu tư sử dụng. Việc so sánh giữa công ty này với công ty khác trong cùng một lĩnh vực kinh doanh sẽ rất hữu ích. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về hoạt động thực sự của công ty theo thời gian.

Một biện pháp tương tự khác bổ sung khấu hao vào danh sách các yếu tố này. Đó là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) .

  • Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITA) loại bỏ các khoản thuế phải trả, lãi trên nợ của công ty và ảnh hưởng của việc khấu hao, đây là phương pháp kế toán nhằm xóa bỏ nguyên giá của một tài sản vô hình trong một khoảng thời gian nhiều năm, từ phương trình thu nhập.
  • Thước đo này có thể cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về hoạt động thực sự của công ty theo thời gian.
  • EBITA cũng có thể cho phép so sánh dễ dàng hơn giữa công ty này với công ty khác trong cùng ngành.

Hiểu đúng về EBITA 

EBITA của một công ty được một số nhà phân tích và nhà đầu tư coi là sự thể hiện chính xác hơn thu nhập thực tế của nó. Nó loại bỏ các khoản thuế phải trả, lãi trên các khoản nợ của công ty và ảnh hưởng của việc khấu hao , là phương pháp kế toán để loại bỏ nguyên giá của một tài sản vô hình trong một khoảng thời gian nhiều năm, khỏi phương trình.

Một lợi ích là nó cho biết rõ ràng hơn một công ty có bao nhiêu dòng tiền để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hoặc trả cổ tức. Nó cũng được coi là một chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty.

EBITA so với EBITDA

EBITA không được sử dụng phổ biến như EBITDA, điều này làm tăng thêm khấu hao vào tính toán. Khấu hao, trong kế toán công ty, là việc ghi lại giá trị giảm của tài sản hữu hình của công ty theo thời gian. Đó là một cách tính toán sự hao mòn đối với các tài sản như thiết bị và cơ sở vật chất. Một số công ty, chẳng hạn như các công ty trong ngành công nghiệp tiện ích, sản xuất và viễn thông, yêu cầu chi tiêu đáng kể cho thiết bị và cơ sở hạ tầng, được phản ánh trong sổ sách của họ.

Cả EBITA và EBITDA đều là những công cụ hữu ích để đánh giá lợi nhuận hoạt động của một công ty. Khả năng sinh lời là thu nhập được tạo ra trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thông thường. Một bức tranh rõ ràng hơn về lợi nhuận của công ty có thể đạt được nếu chi phí vốn và chi phí tài chính được trừ khỏi tổng thu nhập chính thức.

Các nhà phân tích thường coi cả EBITA và EBITDA là những chỉ số đáng tin cậy về dòng tiền của một công ty . Tuy nhiên, một số ngành đòi hỏi đầu tư đáng kể vào tài sản cố định. Việc sử dụng EBITA để đánh giá các công ty trong những ngành đó có thể làm sai lệch khả năng sinh lời của công ty bằng cách bỏ qua sự mất giá của các tài sản đó. Trong trường hợp đó, EBITDA được coi là thước đo thích hợp hơn cho khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

Nói cách khác, phép đo EBITA có thể được sử dụng thay cho EBITDA đối với các công ty không có chi tiêu vốn đáng kể có thể làm sai lệch các con số.

Thu nhập EBITA và GAAP

Như tên gọi của chúng, thu nhập theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là một bộ tiêu chuẩn chung được các công ty và bộ phận kế toán của họ chấp nhận và sử dụng. Việc sử dụng thu nhập GAAP chuẩn hóa báo cáo tài chính của các công ty giao dịch công khai.

Nhiều công ty báo cáo thu nhập GAAP cũng như thu nhập không phải GAAP , loại trừ các giao dịch một lần. Cơ sở lý luận của việc báo cáo thu nhập không phải GAAP là chi phí đáng kể một lần, chẳng hạn như tái cơ cấu tổ chức, có thể làm sai lệch bức tranh thực sự về hoạt động tài chính của công ty và do đó không nên được coi là chi phí hoạt động thông thường. Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) , EBITA và EBITDA là những ví dụ về các biện pháp tài chính không phải GAAP thường được sử dụng.

Các nhà đầu tư cần thận trọng cân nhắc thu nhập GAAP khi đưa ra quyết định đầu tư. Các quy tắc kế toán chuẩn hóa cho phép so sánh kết quả tài chính giữa các công ty cạnh tranh. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã và đang gây áp lực buộc các công ty phải minh bạch hơn về thu nhập GAAP của họ so với thu nhập không phải GAAP. Một mối quan tâm của SEC là các điều kiện kinh tế liên quan đến đại dịch coronavirus đã buộc các công ty phải tính đến các khoản lãi, phí và thua lỗ bất thường làm phức tạp báo cáo tài chính của họ.

Tính EBITA

Để tính EBITA của một công ty, trước tiên nhà phân tích phải xác định thu nhập trước thuế (EBT) của công ty . Con số này xuất hiện trong báo cáo thu nhập của công ty và các tài liệu quan hệ nhà đầu tư khác. Thêm vào con số này bất kỳ chi phí lãi vay và khấu hao nào. Vì vậy, công thức là:

EBITA = LNTT + chi phí lãi vay + chi phí khấu hao

Sự khác biệt giữa EBITA và EBITDA là gì?

Mỗi điều này là thước đo khả năng sinh lời được các nhà đầu tư sử dụng: thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITA) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Cả hai đều hữu ích trong việc đánh giá lợi nhuận của một công ty. EBITDA là thước đo được sử dụng phổ biến hơn và thêm khấu hao — phương pháp kế toán ghi lại giá trị giảm của tài sản hữu hình của một công ty theo thời gian — vào danh sách các yếu tố.

Bạn có thể tìm EBITA của công ty ở đâu?

Nếu một công ty không cung cấp số liệu này (không có yêu cầu pháp lý nào để làm như vậy), bạn sẽ tìm thấy nó bằng cách xem báo cáo tài chính của công ty đó. 

Tìm kiếm các số liệu thu nhập, thuế và lãi trên báo cáo thu nhập; khoản khấu hao thường được tìm thấy trong thuyết minh lợi nhuận hoạt động hoặc trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Một cách nhanh để tính EBITA là bắt đầu với lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), sau đó cộng khấu hao trở lại.

EBITA hữu ích như thế nào?

EBITA được cho là một chỉ số đáng tin cậy về việc một công ty có bao nhiêu dòng tiền để đưa trở lại hoạt động kinh doanh hoặc để trả cổ tức. Nó cũng có thể cho biết hoạt động của một công ty hiệu quả như thế nào.

 

Related Articles

Back to top button