Nông Nghiệp

Nông Nghiệp 4.0 Hay Nông Nghiệp Chính Xác Là Gì ?

Chúng ta thường nghe mọi người hô hào “Nông nghiệp 4.0” nhưng đa số mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó là gì ? Nông nghiệp 4.0 còn được gọi là “Nông nghiệp chính xác”

Contents

Nông nghiệp chính xác 4.0

Với canh tác chính xác, thực vật (hoặc động vật) nhận được sự đối xử cần thiết với độ chính xác cao, sử dụng công nghệ. 

Các công nghệ khác nhau được sử dụng cho việc này, chẳng hạn như GPS, công nghệ cảm biến, CNTT và robot hóa. 

Công nghệ có thể giúp với các quyết định chiến lược ở cấp công ty, nhưng cũng có các hành động vận hành ở cấp nhà máy. 

Theo cách này, sản xuất có thể được tối ưu hóa và chúng tôi đang làm việc trên canh tác bền vững hơn

Sự khác biệt lớn với nông nghiệp truyền thống là có xác định cho mỗi lĩnh vực những gì cần phải làm, trong khi với nông nghiệp chính xác, điều này được xác định trên mỗi mét vuông hoặc mỗi cây trồng.

Nông nghiệp chính xác được áp dụng ở các bước tiên tiến

Quan sát – Chẩn đoán – Quyết định – Thực hiện

Để canh tác chính xác, các công nghệ khác nhau như GPS, công nghệ cảm biến, CNTT và robot hóa được sử dụng cho các hoạt động canh tác cụ thể tại địa điểm. 

Hoạt động trồng trọt ở cấp nhà máy là cơ sở để tiếp tục tối ưu hóa sản xuất và tính bền vững của cây trồng.

Để nhận ra điều này, các cảm biến là cần thiết để quan sát cây trồng và đất (Quan sát).

Dựa trên các giá trị cảm biến, phần mềm cụ thể với các quy tắc và mô hình quyết định sẽ xác định tình trạng của cây trồng (hoặc đất) và bất kỳ khiếm khuyết hoặc nhu cầu nào (Chẩn đoán) và xác định xem, nếu vậy, cần phải xử lý cụ thể theo địa điểm nào (Quyết định). 

Cuối cùng, việc xử lý cũng phải được thực hiện bằng cách kiểm soát chính xác máy móc (Thực hiện). Sau khi bắt đầu lại chuỗi đánh giá.

Những Cải Tiến Cần Thiết Trong Nông Nghiệp 4.0

Để canh tác chính xác trở nên phổ biến, vẫn cần nhiều cải tiến và phát triển mới. 

Dễ sử dụng, độ chính xác, mạnh mẽ và lợi ích kinh doanh vẫn cần phải được cải thiện. 

Vì lý do đó, nghiên cứu tập trung vào bốn chủ đề chiến lược trong nông nghiệp chính xác.

  1. Cải thiện khả năng ứng dụng thực tế của hình ảnh cảm biến
  2. Sự phát triển (hơn nữa) của các mô hình tính toán và quy tắc quyết định chuyển hình ảnh và dữ liệu cảm biến thành các biện pháp canh tác tốt hơn cho người dùng cuối; người trồng và nhà thầu.
  3. Cải thiện cơ sở hạ tầng CNTT, khả năng trao đổi dữ liệu và tiêu chuẩn hóa.
  4. Chứng minh những lợi ích mà người trồng và nhà thầu với canh tác chính xác có thể đạt được.

Những Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp 4.0

Những thành công đầu tiên với canh tác chính xác đã có sẵn.

Các hệ thống đường xe điện và đường thẳng cố định đã được giới thiệu bởi các công ty chuyên về trồng rau.

Đặc biệt là làm cho các biện pháp canh tác như cày bừa dễ dàng hơn.

Phần phun có thể trên máy phun, làm giảm trùng lặp phun. 

Bản đồ năng suất có thể được tạo ra bằng thiết bị đo trên máy thu hoạch, trong đó có thể ước tính và lập bản đồ biến thiên cụ thể theo địa điểm. 

Với các phép đo phản xạ cây trồng thông qua điều khiển từ xa và gần bằng cảm biến, bản đồ với dự đoán năng suất cũng có thể được thực hiện. 

Các phép đo này một lần nữa có thể được sử dụng làm đầu vào cho việc chăm sóc và bảo vệ cây trồng cụ thể tại chỗ.

 

Related Articles

Back to top button