Nông NghiệpNông Nghiệp Hữu Cơ

Nông Nghiệp Hà Lan Đang Hướng Tới Điều Gì ?

Hà Lan một đất nước xuất khẩu nông nghiệp thứ 2 thế giới với diện  tích đất canh tác nhỏ. Không dừng lại ở đó, Hà Lan đang cố gắng phát triển một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên.

Những tán rừng đa dạng trên đảo Barro Colorado, Panama, mang lại sự thể hiện của nhiều loại trái cây khác nhau

Hầu hết tất cả các doanh nhân nông nghiệp ở Bắc Hà Lan đều áp dụng các biện pháp Đa dạng sinh học đất-nước (BWB). 

Đây là kết luận của một nghiên cứu của LTO Noord regio West, về tình trạng nông nghiệp bao gồm thiên nhiên trong tỉnh. 

Tuy nhiên, 61 phần trăm nông dân đã chỉ ra rằng sự không chắc chắn về tài chính là một trở ngại lớn cho việc chuyển đổi.

Theo khảo sát nông dân Hà Lan có kết quả như sau :

  • 13.3% canh tác theo phương pháp xưa, cũ. Không hoặc ít quan tâm đến thiên nhiên. Nhưng sẽ cố gắng áp dụng nếu được hướng dẫn đầy đủ.
  • 40% cho biết : Thực sự muốn làm nông nghiệp đa dạng sinh học nhưng rào cản lớn nhất là vấn đề tài chính. Nếu được hỗ trợ thì họ sẽ áp dụng ngay và luôn.
  • 20% Cũng thực sự muốn làm nhưng không tin sẽ mang lại hiệu quả tài chính. Nếu có hỗ trợ thì cũng sẽ thực hiện.
  • 8,3% không đồng ý, với một công ty nếu canh tác theo phương pháp đa dạng sinh học là không khả thi. Các công ty thấy không có khả quan về mặt tài chính. Ngay cả khi được hỗ trợ tài chính họ vẫn không chấp nhận.
  • 11,7% không có ý kiến, vì họ không thể đánh giá được việc này. Trong thực tế họ không hiểu về “canh tác tự nhiên” ?

Qua đó chúng ta thấy Hà Lan đang hướng đến “canh tác tự nhiên” còn gọi là “đa dạng sinh học” hay mô phỏng thiên nhiên.

Khó khăn để họ có thể vượt qua là bảo đảm được tài chính.

Áp Dụng Đa Dạng Sinh Học Vào Thực Tế Sẽ Ra Sao

Tôi cùng một số nông dân ở Việt Nam đã thử áp dụng mô hình này. Quả thực, tôi gặp rắc rối về vấn đề tài chính.

Bạn đừng nghĩ rằng : đa dạng sinh học trong nông nghiệp không đem lại năng suất . Thực ra, năng suất có thể gần hoặc ngang bằng canh tác sử dụng phân bón và thuốc BVTV.

Khó khăn thực sự ở đây là thời gian và thu nhập.

Ví dụ : khi bạn trồng rau bằng phương pháp hữu cơ đa dạng sinh học thì vườn rau của bạn mất ít nhất 30  ngày để thu hoạch . Nhưng dùng phân bón hóa học thì bạn chỉ mất khoảng 25 ngày.

Nếu sản lượng bằng nhau thì thu nhập của bạn sẽ không bằng. 

Một điều quan trọng là không phải ai cũng có thể áp dụng tốt đa dạng sinh học để đảm bảo năng suất mà không bị dịch bệnh phá hoại.

Nhìn nhận chủ quan :

Nếu nông dân áp dụng được đa dạng sinh học vào nông nghiệp thì có thể thu nhập sẽ cao hơn. Với một số lý do sau :

  • Bớt đi chi phí mua phân bón và thuốc BVTV. Đây là khoảng chi phí khá cao của nông dân.
  • Giảm công thuê, mướn lao động
  • Bảo đảm sức khỏe của người sản xuất
  • Với chiều giảm của 2 chi phí quan trọng trong nông nghiệp thì thu nhập của chúng ta tăng lên.
  • Chi phí khám chữa bệnh trong tương lai của chúng ta sẽ giảm. Đó là một cách tiết kiệm thông minh !

Nếu chúng ta có thể mô phỏng và đem thiên nhiên vào nông nghiệp một cách thuần thục thì lợi ích mang lại cho chúng ta và cho cộng đồng là không hề nhỏ.

Khi nguồn khoáng sản tạo ra phân bón hóa học ngày càng cạn kiệt. Dẫn đến, phân bón sẽ tăng giá hằng năm.

Việc sớm học hỏi và áp dụng đa dạng sinh học vào canh tác là một việc làm đúng đắn và sáng tạo. Mang lại lợi ích lâu dài .

 

Related Articles

Back to top button