Nông NghiệpNông Nghiệp Hữu Cơ

Nông Nghiệp Hữu Cơ Bền Vũng Hơn Nông Nghiệp Thông Thường ?

Canh tác hữu cơ là bền vững vì nó có một số lợi ích sinh thái không thể phủ nhận. 

Trong nhiều trường hợp, nó cũng bền vững hơn nông nghiệp thông thường, mặc dù chúng tôi chắc chắn không muốn làm mất đi những sáng kiến ​​tốt mà một số nông dân thông thường đảm nhận. 

Contents

Nông nghiệp bền vững là gì? 

Flanders định nghĩa nông nghiệp bền vững là một hình thức thực hành nông nghiệp:

  • Có hiệu quả kinh tế
  • Bảo đảm sinh thái và xã hội chấp nhận
  • Tốt cho thế hệ hiện tại
  • Bảo đảm nguồn lực cho thế hệ tương lai.

Đối với ngành hữu cơ, điều quan trọng là nông nghiệp bền vững theo nghĩa đen cũng có thể tồn tại.

Chúng ta có thể hiểu rằng môi trường đất, thực vật, động vật và con người tồn tại bền vũng và không bị cạn kiệt về dinh dưỡng đất, động vật, thực vật phát triển tự nhiên và đa dạng.

Tái chế phụ phẩm nông nghiệp

Bạn có thể đã nghe nói về thuật ngữ “nông nghiệp tuần hoàn”, nơi chất thải một lần nữa trở thành nguyên liệu thô . Canh tác hữu cơ là một hình thức canh tác theo chu kỳ.

Cụ thể: bò sản xuất phân, phân chuồng cho đất , cho cỏ và các loại cây trồng khác phát triển. Cỏ và các loại cây trồng lần lượt cho bò ăn. Điều này lập lại theo một chu trình.

Nông nghiệp tái chế thực sự bền vững, bởi vì vòng tròn tiếp tục lặp lại theo thời gian.

Tại Sao Nông Nghiệp Hữu Cơ Được Nhiều Người Quan Tâm?

Nông nghiệp hữu cơ cũng là nông nghiệp bền vững theo định nghĩa của Flanders. 

Chẳng hạn, có một số lợi ích sinh thái không thể phủ nhận. Nông dân hữu cơ không chỉ gây ra thiệt hại môi trường ít hơn thông qua việc cấm thuốc trừ sâu hóa học và phân bón, còn thúc đẩy đa dạng sinh học xung quanh nông trại của mình.

Điều này mang lại lợi ích cho toàn xã hội và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai cũng sẽ có thể phát triển thực phẩm như họ. Bạn có thể đọc thêm về điều này trong ‘câu hỏi về sinh học’ này: tại sao canh tác hữu cơ tốt cho môi trường? “

Canh tác hữu cơ cũng cung cấp giá trị gia tăng ở cấp độ kinh tế. Bởi vì mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm được sản xuất theo cách thân thiện với môi trường, một nông dân hữu cơ thường nhận được nhiều thu nhập hơn. 

Một số nghiên cứu cho thấy nông dân đang có thu nhập tốt hơn nhờ canh tác hữu cơ. Và điều đó giúp họ vượt qua vòng xoáy nghèo đói (cơ hội). 

Điều này mang đến cho nông dân cơ hội phát triển đời sống xã hội.

Giá thành cao là cần thiết, bởi vì tại thời điểm này, nông dân được trả quá ít cho công việc cung cấp của họ. Mặt khác, tất nhiên một nông dân hữu cơ cũng có chi phí sản xuất cao hơn.

So Sánh Nông Nghiệp Hữu Cơ Và Nông Nghiệp Truyền Thống

Giống Nhau Ở Cách Sản Xuất Nhiều Loại Cây Trồng

Tuy nhiên, thông điệp rằng hữu cơ bền vững hơn nông nghiệp thông thường là không đủ thiết phục. Một số nông dân hiện tại đã thực hiện các sáng kiến ​​bền vững rất tốt.

Sự khác biệt lớn? Bio cung cấp đảm bảo rõ ràng về đặc tính bền vững của nó. 

Bởi vì mọi nông dân hữu cơ phải tuân thủ quy trình hữu cơ và được giám sát chặt chẽ, người tiêu dùng có thể chắc chắn rằng nông dân hữu cơ đáp ứng ít nhất là tiêu chuẩn tối thiểu.

Sự khác biệt trong hữu cơ

Cũng có những khác biệt và do đó cơ hội phát triển trong lĩnh vực hữu cơ. 

Một số công ty hữu cơ tuân thủ tối thiểu pháp lý, cũng như được quy định trong luật hữu cơ châu Âu và có một vài sáng kiến ​​để làm cho nó bền vững hơn.

Nhiều nông dân hữu cơ khác đang hướng tới mục tiêu cao hơn: họ hạn chế tiêu thụ nước, làm việc tại địa phương càng nhiều càng tốt, sử dụng năng lượng tái tạo hoặc thực hiện nhiều sáng kiến ​​khác để làm cho doanh nghiệp của họ bền vững hơn. 

Họ luôn luôn ghi nhớ các nguyên tắt sinh học trong đầu . Đó cũng là lý tưởng mà BioForum Flanders, tổ chức chuyên nghiệp của các công ty hữu cơ, theo đuổi và khuyến khích.

Phát Triển bền vững cùng nhau

Một điều tốt là nông dân hữu cơ và các liên kết khác trong chuỗi thực phẩm nhận thức được tác động và các lựa chọn của họ cho sự bền vững. 

Đó chắc chắn là cách mà việc sản xuất thực phẩm của chúng ta sẽ thực hiện trong tương lai.

Đồng thời, ngành hữu cơ cũng là một động lực cho ngành thực phẩm thông thường. 

Những người trồng thông thường áp dụng các kỹ thuật vì chúng thân thiện với môi trường và động vật hơn, được xã hội hoan nghênh và tiết kiệm chi phí.

Bằng cách này, người nông dân hữu cơ giúp đồng nghiệp hiện tại của mình canh tác bền vững hơn.

Related Articles

Back to top button