airbus

Khoa Hoc - Cong Nghe

Máy Bay “Chim Săn Mồi” Thiết Kế Mới Của AirBus

Mẫu máy bay mới của Airbus có hình dáng mô phỏng chim đại bàng hoặc chim ưng, giúp giảm đáng…

Read More »
Back to top button