bệnh tiểu đường

Khoa Hoc - Cong Nghe

Bệnh Tiểu Đường Không Phải Cắt Chi Nhờ Miếng Dán

Các nhà khoa học Mexico đã phát triển miếng dán chứa vi khuẩn gram âm Bdellovibrio để điều trị các…

Read More »
Back to top button