biến đổi khí hậu

Du Lịch - Khám Phá

Đề Xuất Trồng Rong Biển Thành Rừng Để Chống Biến Đổi Khí Hậu

Các nhà khoa học cho rằng nuôi rong biển, sau đó thả những cây trưởng thành xuống đáy đại dương,…

Read More »
Du Lịch - Khám Phá

Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu, Ngỗng Hoang Đổi Hướng Di Cư

Một nghiên cứu quốc tế mới đây phát hiện loài ngỗng hoang Barnacle đang thay đổi và chọn lựa những…

Read More »
Khoa Hoc - Cong Nghe

Trái Đất Nóng Lên Đã Làm Thay Đổi Quần Thể Thực Vật Như Thế Nào?

Nghiên cứu đã được thực hiện với gần 2.500 loài cây khác nhau và thấy rằng có một sự sắp…

Read More »
Back to top button