cải thiện ô nhiễm

Khoa Hoc - Cong Nghe

Hỗn Hợp Graphene-titanium Dioxide Giúp Cải Thiện Chất Lượng Không Khí

Một nhóm các kỹ sư châu Âu và Israel đã phát triển được hỗn hợp graphene-titanium dioxide dùng để phủ…

Read More »
Back to top button