cây họ đậu

Nông Nghiệp

Kim Tiền Thảo Cây Dược Liệu, Chịu Hạn Và Cải Tạo Đất

Kim tiền thảo (danh pháp hai phần: Desmodium styracifolium) là một loài thực vật thuộc chi Thóc lép hay chi Tràng (Desmodium)…

Read More »
Nông Nghiệp

Đậu Săng , Đậu Triều Cây Dược Liệu Cải Tạo Đất

Cây họ đậu thường được chúng ta sử dụng để cải tạo đất tự nhiên và tiết kiệm tiền bạc.…

Read More »
Nông Nghiệp

Các Loại Cây Họ Đậu Cải Tạo Đất (P1)

Ngoài các loại cây che phủ có chức năng cố định đạm cải tạo đất mà chúng ta thường gặp…

Read More »
Back to top button