cây trồng tương lai

Nông Nghiệp

Guayule – Loại Cây Bụi Dễ Trồng Sẽ Thay Thế Cây Cao Su Trong Tương Lai

Từ xa xưa, người Olmec, Maya, Aztec ở châu Mỹ đã biết sử dụng mủ cây cao su (danh pháp…

Read More »
Back to top button