Câu Chuyện Nông Nghiệp

Tầm quan trọng của TAM, SAM và SOM trong Kế hoạch kinh doanh

Đã xem một số kế hoạch kinh doanh trong nhiều năm, một mục chung ( rất quan trọng) bị thiếu trong hầu hết các kế hoạch là sự cố của TAM, SAM và SOM của công ty trong phần tiếp thị của kế hoạch.

Những từ viết tắt này có nghĩa là gì? 

Không chỉ riêng bạn mà nhiều doanh nhân cũng không biết được nó là gì.

Giải thích nhanh về ý nghĩa:

  • TAM = Tổng thị trường có sẵn (mọi người mà bạn có thể tiếp cận)
  • SAM = Thị trường có địa chỉ được phân đoạn của bạn hoặc Thị trường có sẵn được phục vụ (phần TAM bạn sẽ nhắm mục tiêu)
  • SOM = Chia sẻ thị trường của bạn (tập hợp con SAM của bạn mà bạn sẽ thực sự tiếp cận được với đặc biệt là trong vài năm đầu tiên kinh doanh của bạn, đây là thị trường mục tiêu của bạn)

Xác định TAM, SAM và SOM của bạn yêu cầu một số nghiên cứu thị trường (mức độ nghiên cứu khác nhau tùy thuộc vào tiềm năng sản phẩm và thị trường của bạn).

Nhưng khi bạn thu thập nghiên cứu thông qua phân tích thị trường của mình , bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về tỷ lệ trùng khớp với từng khu vực.

Xác định SOM  hoặc thị trường mục tiêu của bạn, là một bước quan trọng bởi vì việc xây dựng một kế hoạch tiếp thị xung quanh TAM.  Nói cách khác chọn thị trường quá rộng không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn tốn thời gian.

Tìm ra chính xác những người bạn nghĩ sẽ thực sự mua sản phẩm của bạn sẽ giúp bạn tập trung tiếp cận.

Ví dụ:

Bạn đang bắt đầu một dịch vụ hướng dẫn khách trong thành phố tập trung vào thực hiện chạy việc vặt cho những người bận rộn và những người cần hỗ trợ (người già, cá nhân bị khuyết tật, v.v.).

TAM của bạn (tổng thị trường có sẵn) sẽ là tất cả những người bận rộn, người già và người tàn tật trong thành phố của bạn

Nếu thị trấn của bạn có 150.000 người, bạn có thể tìm thấy (thông qua nghiên cứu thị trường) rằng tổng nhu cầu có thể có cho doanh nghiệp của bạn trong thành phố của bạn là 15% (hoặc 22.500 người).

Lưu ý: Nếu bạn có đối thủ cạnh tranh trong thị trường của mình, TAM của bạn sẽ nhỏ hơn, vì bạn sẽ chia sẻ thị trường này với một công ty khác.

SAM của bạn (thị trường được phân đoạn) sẽ là một phần của 22.500 mà mô hình kinh doanh hiện tại của bạn đang nhắm mục tiêu (điều này sẽ được nêu trong kế hoạch kinh doanh của bạn).

Ví dụ: mô hình kinh doanh của bạn đang được thiết lập để phục vụ 7.500 người mỗi năm trong độ tuổi từ 35 đến 55, có con nhỏ và thu nhập khả dụng sống hoặc làm việc trong bán kính 2 dặm từ trung tâm thành phố. Điều này có nghĩa là SAM của bạn sẽ là 33% trong số TAM của bạn (hoặc 5 phần trăm tổng dân số của thành phố).

SOM của bạn (thị phần của thị trường) sẽ là một phần trong SAM của bạn mà mô hình kinh doanh của bạn hiện có thể phục vụ thực tế. 

Ví dụ: bạn chỉ có thể có ba nhân viên (bản thân và hai người khác), vậy thực tế bạn có thể đạt được bao nhiêu phần trăm SAM (7.500) trong 2 – 3 năm đầu tiên?

Giả sử công ty của bạn có thể cung cấp dịch vụ trợ giúp một cách hiệu quả cho 100 người mỗi tháng hoặc 1200 người mỗi năm. 

Điều này có nghĩa là SOM của bạn chiếm khoảng 16 phần trăm SAM của bạn (hoặc khoảng 5 phần trăm TAM của bạn, hoặc dưới 1 phần trăm tổng dân số của thành phố của bạn).

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài trợ, các nhà đầu tư thông thái sẽ hỏi bạn về các mục này  trong kế hoạch kinh doanh của bạn và họ sẽ muốn bạn có thể sao lưu số của mình. 

Đây là lý do tại sao tiến hành một số nghiên cứu thị trường trước tiên là điều quan trọng và thậm chí nên làm trước khi bạn bắt đầu viết kế hoạch kinh doanh . Nó cung cấp cho bạn xác nhận tiềm năng thị trường của bạn.

Related Articles

Back to top button